Post Tagged with: "108job"

ເລືອກຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງແນວໃດ?

ເລືອກຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງແນວໃດ?

0 by / on 17/01/2013, 11:02 am / in Business

ໃນເສັ້ນທາງຂອງການເປັນຜູ້ປະກອບການ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຮັບມູນຕໍ່ຈາກຄອບຄົວ ໃຫ້ສືບທອດກິດຈະການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ກໍ່ຄົງຈະບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງເລື່ອງຂອງການເລິ່ມຕົ້ນສ້າງຕັ້ງປານໃດ. ແຕ່ຫາກວ່າທ່ານເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຄິດຮ້ອຍແປດພັນເກົ້າປະການທີ່ເຊື່ອວ່າມັນຈະກາຍເປັນກິດຈະການທີ່ດີ ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ ແລະ ຢາກເຮັດໃຫ້ມັນເກີດເປັນຮູບເປັນຮ່າງ ແຕ່ບໍ່ທັນໝັ້ນໃຈປານໃດຫາກຈະຕ້ອງໄດ້ເດີນດ່ຽວພຽງລຳພັງ ຈຶ່ງເລີ່ມເຫຼືອບຊ້າຍເຫຼືອບຂວາ ຊອກຫາຜູ້ຮ່ວມຊາຕາກຳທີ່ພ້ອມຈະຟັນຝ່າອຸປະສັກຕ່າງໆນາໆ ແລະ ສ້າງສັນປັ້ນຝັນໃຫ້ເປັນຈິງ ທ່ານກໍ່ຈະພົບກັບຄຳຖາມພື້ນຖານຄໍາຖາມໜຶ່ງແນ່ນອນວ່າ ທ່ານຄວນຈະເລືອກຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ຫຼື Co-founder ແນວໃດດີ? ຄໍລໍ້າ Entrepreneurship ວາລະສານ 108ອາຊີບ ເຫັນວ່ານີ້ແມ່ນການຕັດສິນໃຈທີ່ເປັນຕັບເປັນບີ ເປັນຮາກເຫງົ້າທີ່ຈະນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວຂອງທຸລະກິດໃນອານາຄົດ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຢາກນຳສະເໜີໃຫ້ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ພິຈາລະນາຮ່ວມກັນ. ຂໍ້ຄິດງ່າຍໆໃນເວລາເລືອກຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຄື: ໝູ່ທີ່ດີທີ່ສຸດ ສະໜິດທີ່ສຸດ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດທີ່ດີທີ່ສຸດ ພະຍາຍາມຫຼີກເວັ້ນການຊວນເອົາຄູ່ສົມລົດ ຫຼືວ່າ ແຟນ(ຄົນຮັກ) ມາເປັນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງເພາະທັງໃນສອງກໍລະນີຂ້າງເທິງນັ້ນ ທ່ານອາດຈະສ່ຽງກັບການສູນເສຍຄວາມຮູ້ສຶກດີໆລະຫວ່າງທ່ານເອງກັບຄົນທີ່ທ່ານຮັກ. ຢ່າລືມວ່າທຸລະກິດ ມັນມີໂອກາດພາດໄດ້ ແຕ່ທ່ານກໍ່ຄົງຈະບໍ່ຢາກໃຫ້ຄວາມສໍາພັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄປນຳ. ເລືອກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼືວ່າ ຜູ້ທີ່ເຄີຍເຮັດກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງນຳກັນມາກ່ອນຈະເປັນການດີ ເພາະວ່າທ່ານຮູ້ຈັກສີໄມ້ລາຍມືທາງທຸລະກິດຂອງລາວມາແລ້ວ. ເລືອກຜູ້ທີ່ມີທັກສະຄົນລະຢ່າງກັບທ່ານ ໝາຍຄວາມວ່າເລືອກເອົາຄວາມຄື ແລະ ຄວາມຕ່າງມາລວມກັນ ຄືກັນໃນແງ່ຂອງວິໄສທັດ ທິດທາງຂອງບໍລິສັດ ແຕ່ຄວາມຕ່າງໃນແງ່ຂອງທັກສະທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍບັນລຸໄດ້.   How to Choose a Co-Founder Entrepreneurs that are […]

Read more ›
ການເຮັດວຽກກັບຄົນຕ່າງປະເທດ – Working With Foreigners

ການເຮັດວຽກກັບຄົນຕ່າງປະເທດ – Working With Foreigners

1 by / on 19/10/2012, 11:35 am / in Business, Work

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກຳລັງເຮັດວຽກກັບຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ ທ່ານເຄີຍພົບກັບບັນຫາໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງການເຮັດວຽກກັບຄົນຕ່າງປະເທດຫຼືບໍ່ ຫຼືວ່າ ທ່ານມີວິທີເຮັດວຽກໃດແດ່ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບຄົນຕ່າງປະເທດໄດ້ ແລະ ໃຫ້ໄດ້ຮັບມີປະສິດທິຜົນທີ່ດີ. ເຊິ່ງມື້ນີ້ ເຮົາຈະຂໍແນະນຳບາງວິທີການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເອງສາມາດເຮັດວຽກກັບຄົນຕ່າງປະເທດເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດມີບັນຫາ ແລະ ສາມາດເຂົ້າໃຈກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ (to read in English, click here)   ສັນຍາວ່າຈະເຮັດອັນໃດຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຮັດໄດ້. ການທີ່ເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ສິ່ງສຳຄັນໃນການເຮັດວຽກແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບ, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນບໍ່ກ້າທີ່ຈະປະຕິເສດຄຳສັ່ງ ຫຼື ກ້າເວົ້າ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ເພາະວ່າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍນັ້ນມັນຍາກທີ່ເຮົາຈະສາມາດເຮັດໄປຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ໄດ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລື່ອງເວລາ. ສະນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໄປຕາມແຜນນັ້ນໄດ້ກໍ່ຕ້ອງໃຫ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນອອກມາຢ່າງສຸພາບ ແລະ ກົງໄປກົງມາ. ເຊິ່ງຖ້າວ່າເຮົາຮັບປາກໄປກ່ອນແລ້ວບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານຂາດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຂາດຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຕໍ່ກັບເຮົາໄດ້.   1.  ຕ້ອງກ້າຖາມເມື່ອມີບັນຫາ. ຄົນຕ່າງປະເທດສ່ວນຫຼາຍຈະຮູ້ສຶກດີຖ້າວ່າມອບວຽກໃດໜື່ງໄປແລ້ວ ລູກນ້ອງມີຄຳຖາມກັບຄືນ, ເພາະສະແດງເຖິງວ່າລູກນ້ອງມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກັບລາຍລະອຽດຂອງວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກນັ້ນໆ, ແຕ່ວ່າລູກນ້ອງຫຼາຍຄົນບໍ່ມັກຖາມ ເພາະຄິດວ່າຢ້ານເສຍໜ້າ ຫຼື ອາດຈະຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດເສີຍໆເອົາໄວ້ກ່ອນ, ເຊິ່ງການເຮັດແບບນີ້ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຕໍ່ກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ລາຍລອຽດ ຂອງໜ້າວຽກທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີບັນຫາຕາມຫຼັງມາກໍ່ໄດ້.   2.  ມີບັນຫາຜິດພາດກັບວຽກງານໃຫ້ຮີບບອກຫົວໜ້າ. ໃນກໍລະນີທີ່ເຮົາເຮັດວຽກແລ້ວເກີດມີຄວາມຜິດພາດຂຶ້ນ ຢ່າປົກປິດເອົາໄວ້ເພື່ອບໍ່ຢາກໃຫ້ໂຕເອງຖືກຕຳນິ, ແຕ່ວ່າຄວາມຈິງແລ້ວຖ້າຫາກວ່າເຮົາບອກເຈົ້ານາຍແຕ່ເນີ້ນໆໄວ້ກ່ອນ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ […]

Read more ›